Molenduinbad Norg gaat pilot online zwemles draaien

Het Molenduinbad Norg gaat in opdracht van het ministerie een pilot draaien om kinderen op afstand zwemles te geven. Het Molenduinbad Norg is hiermee voorloper in de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

De kinderen krijgen les via een tablet.  Eenmaal in het water krijgen zij via de tablet te horen en te zien wat ze gaan doen. De lesgever kijkt met camera’s mee en kan dus ook op die manier aanwijzingen geven en kinderen corrigeren. De kwaliteit van de lessen gaat niet verloren, doordat de aanpak van de lessen hetzelfde blijft en de kinderen dezelfde aandacht krijgen als wanneer de lesgever erbij in het water staat. Er wordt een nieuwe groep gestart om deze nieuwe lesmethode te testen. De eerste week zal de lesgever nog in de accommodatie aanwezig zijn, als dit goed verloopt zal deze vanaf een andere locatie de lessen verzorgen. De veiligheid van de kinderen word gewaarborgd doordat de ouders van de leskinderen bij aan de kant zitten en een lifeguard kinderen in de zwemzaal begeleid en de veiligheid van de kinderen in de gaten houdt. Op dit moment wordt er in het zwembad de laatste hand gelegd aan het camera- en geluidsysteem en eind deze week zal dit ook getest zijn. De Nationale Raad vervangt in deze zelfde pilot de examinatoren door tablets.

A.s. maandag zal de pilot van start gaan en zal in totaal 2 weken gaan duren. Na deze 2 weken zal er een evaluatie plaatsvinden met het ministerie en de Nationale Raad en zal er bekeken worden of dit systeem ook in andere baden toegepast kan worden.

Wanneer er nog meer ouders zijn die hun kind mee willen laten draaien in deze testgroep, kan er contact opgenomen worden met de coördinator zwemlessen;

Molenduinbad Norg gaat pilot online zwemles draaien
< >