Zwembaden Noordenveld in elk geval komende week nog gesloten

Maandagmiddag 11 mei hebben alle zwembaden in de gemeente Noordenveld overleg gevoerd met wethouder Westendorp van de gemeente Noordenveld over het al dan niet opstarten van de activiteiten en het openstellen van de zwembaden. De conclusie na dat overleg luidt: In elk geval is er de komende week nog geen uitzicht op het openen van de zwembaden in Roden, Peize, Veenhuizen en Norg.

Protocol

Na de persconferentie die het kabinet op woensdag 6 mei hield, werd duidelijk dat naast de openluchtzwembaden, ook de binnen zwembaden weer onder voorwaarden de deuren mogen openen vanaf maandag 11 mei. De voorwaarden hiervoor werden afgelopen vrijdag door een groep samenwerkende partijen uit de zwembranche gepresenteerd in een door het RIVM goedgekeurd Protocol Verantwoord Zwemmen. Dit protocol moet ervoor zorgen dat er weer op een veilige en verantwoorde manier gezwommen kan worden. In het protocol staat beschreven aan welke procedures, hygiëne maatregelen en voorwaarden moet worden voldaan om de deuren van een zwembad weer te kunnen openen. Zo moet een zwemmer bijvoorbeeld voor en na het zwemmen thuis douchen, thuis moet de zwemkleding onder de gewone kleding aan gedaan worden als een zwemmer naar het zwembad komt en vooraf moet een plek gereserveerd worden voor een bepaald tijdslot. Ook moeten de chloorwaardes in het zwembad worden verhoogd en zijn er afspraken over verhoogde frequentie voor het desinfecteren van vloeren en materialen.

Toepassen protocol

Voor de zwembaden is het nog een behoorlijke klus om aan alle voorwaarden uit het protocol te voldoen. Er moet een hoop uitgedacht, geregeld en georganiseerd worden. Ook zijn er nog veel vragen. Hoe veel mensen kunnen er eigenlijk tegelijkertijd in een bad, hoe organiseer je banenzwemmen als er niet mag worden ingehaald en hoe geef je als zwemonderwijzer zwemles als je op 1,5 meter moet blijven?

De zwembaden willen graag zo snel mogelijk hun zwemmers de kans geven om te gaan zwemmen, maar alleen als de gezondheid en veiligheid van de zwemmers gewaarborgd is. Bovendien moet per zwembad eerst een plan van aanpak voorgelegd worden aan de gemeente. Pas na goedkeuring van de gemeente mag er weer geopend worden.

Kosten

De zwembaden hebben ook zorgen over de kosten. Er moet extra personeel ingezet worden om de coronamaatregelen in goede banen te leiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voortdurende inzet van extra schoonmaakmedewerkers voor het desinfecteren van kleedruimtes en toiletten. Ook kunnen er maar een beperkt aantal zwemmers worden toegelaten met een omzetdaling tot gevolg. Extra chloor doseren en de andere technische maatregelen zorgen ook voor een verhoogd energieverbruik. De horecafaciliteiten en kiosken blijven voorlopig dicht, dus ook die opbrengsten blijven uit. Al met al zijn er fors stijgende kosten, terwijl er minder omzet binnenkomt.

Voorbereiden

De conclusie luidt dat het gewoonweg niet lukt om binnen een paar dagen tot een verantwoorde openstelling te komen. De zwembaden in Noordenveld hebben onderling afgesproken om de komende week te gebruiken om zich verder voor te bereiden op de opening en antwoord te vinden op de vragen die er nog zijn. Op maandag 18 mei volgt een nieuw overleg.

Dit overleg is bedoeld om opnieuw te kijken of de zwembaden kunnen voldoen aan de protocollen en of er een datum kan worden vastgesteld wanneer de zwembaden weer veilig en verantwoord voor het publiek geopend kunnen worden.

Zwembaden Noordenveld in elk geval komende week nog gesloten
< >