Huisregels Molenduinbad Norg

Huisregels Molenduinbad Norg

Huisregels Molenduinbad Norg

We heten u van harte welkom in het Molenduinbad Norg en hopen dat u een aangenaam verblijf zult hebben in onze accommodatie. De doelstelling van het management en medewerkers is dat alle gasten op een veilige en juiste manier gebruik maken van de accommodatie en de beschikbare faciliteiten. Dit kan wanneer de bezoekers zich houden aan de huisregels zoals hieronder beschreven. Met het kopen van een entreekaartje conformeert u zich aan de geldende huisregels.

Entree en droge horeca

 • Fietsen dienen te worden gestald in de daarvoor bedoelde fietsenstalling
 • Het is niet toegestaan om in zwemkleding in de droge horeca te verblijven

Kleedaccommodatie/douches

 • De wisselcabines dienen na het omkleden, leeg achter gelaten te worden
 • Heren/jongens dienen zich om te kleden in de herenkleedkamers, dames/meisjes in de dameskleedkamers
 • Het is niet toegestaan om zonder reden in de kleedaccommodatie te verblijven
 • Rennen en aan elkaar duwen en trekken is niet toegestaan in de kleedaccommodatie
 • Schoenen, kinderwagens etc. dienen op de bruin gekleurde tegels te blijven
 • Douchen mag uitsluitend bij binnenkomst en vertrek uit het zwembad
 • U kunt voor het opbergen van uw persoonlijke eigendommen gebruik maken van de kluisjes bij de kleedaccommodatie
 • Het is in de kleedruimtes niet toegestaan opname apparatuur zoals fotocamera en mobiele telefoon te gebruiken

Zwemzaal

 • Kinderen zonder een zwemdiploma of met onvoldoende zwemvaardigheid zijn verplicht zwemvleugels of een, door het bad personeel goedgekeurde, swimsuit te dragen. Kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang tot het zwembad onder begeleiding van een (goed zwemmende) volwassene
 • Hinderlijk gedrag tegenover medewerkers en bezoekers van het zwembad wordt niet getolereerd
 • Binnen en buiten het gebouw geldt een rookverbod
 • Er mag uitsluitend in zwemkleding gezwommen worden, dit ter beoordeling van de toezichthouders
 • Het meenemen en/of nuttigen van (licht) alcoholische dranken is niet toegestaan
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan
 • De aanwijzingen van dienstdoende toezichthouders en medewerkers dienen te worden opgevolgd
 • Ouders c.q. begeleiders zijn ten aller tijde verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen
 • Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven
 • Opzettelijk veroorzaakte schade zal altijd op de veroorzaker worden verhaald
 • Bezoekers die zich niet aan de gedragsregels houden, kunnen zonder opgave van reden en zonder restitutie van de entreegelden, uit het zwembad worden verwijderd
 • In de zwemzaal is het gebruik van opname apparatuur zoals fotocamera en mobiele telefoon beperkt toegestaan, rekening houdend met de privacy van de overige bezoekers
 • Het meebrengen van breekbare voorwerpen (zoals glas) in de zwemzaal is niet toegestaan
 • Meegenomen ‘zachte’ ballen/spelmaterialen mogen gebruikt worden na toestemming van de medewerkers. Ballen/spelmaterialen mogen uitsluitend in het water gebruikt worden
 • Baby’s en peuters die nog niet kunnen kruipen/lopen moeten in het recreatie- en wedstrijdbad in een babyband. Wanneer kinderen kunnen kruipen/lopen dienen deze te allen tijde zwemvleugels te dragen vanaf binnenkomst tot vertrek uit de zwemzaal
 • Uitsluitend tijdens de daarvoor bedoelde oefenuren is het toegestaan dat zwemleskinderen, onder begeleiding van een volwassene die de zwemkunst machtig is, zonder zwemvleugels oefenen
 • Rennen en aan elkaar duwen en trekken is niet toegestaan in de zwemzaal
 • Regels voor het gebruik van de glijbaan dienen te worden nageleefd zoals geschreven op de instructieborden bij de trap van de glijbaan en bovenaan de glijbaan
 • Het is niet toegestaan grote drijfmaterialen mee te nemen in het recreatiebad en stroomversnelling, dit ter beoordeling van de toezichthouder(s)
 • In het peuterbad en in/op de glijbaan is het niet toegestaan om drijfmiddelen mee te nemen
 • Duiken is alleen toegestaan daar waar de bodem dieper is dan 1,40 meter
 • Na het glijden van de glijbaan, dient de uitglijbak direct verlaten te worden

De medewerkers en directie van het Molenduinbad Norg zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of schade van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kunnen als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

We wensen u een fijn verblijf in het Molenduinbad Norg