• Aanmelden

Huisregels Molenduinbad Norg

Huisregels Molenduinbad Norg

Wij heten u van harte welkom in het Molenduinbad Norg en hopen dat u een aangenaam verblijf in onze accommodatie zult hebben. Doelstelling van management en medewerkers is dat alle gasten op een veilige en juiste manier gebruik maken van de accommodatie en de beschikbare faciliteiten. Daarom gelden in het Molenduinbad Norg een aantal huisregels waar iedere bezoeker zich aan dient te houden.
Met het kopen van een entreekaartje conformeert u zich aan de geldende huisregels.

 

Veiligheid en gevaar

Nederland heeft veel water en over het algemeen vinden kinderen water leuk, maar tijdens het spelen bij een vijver, plas of rivier en zelfs in een zwembad kunnen kinderen in het water vallen en verdrinken. Voor kleine kinderen is een waterdiepte van 45 cm al gevaarlijk, wanneer zij vallen blijkt dat ze niet meer kunnen gaan staan. Wij raden u aan als begeleider / ouder van kinderen eerst zelf om te kleden en vervolgens de kinderen en doe hen direct in de kleedkamer de zwemvleugels om.

Kinderen zonder een zwemdiploma hebben alleen toegang tot het Molenduinbad Norg onder directe begeleiding van een volwassene en zijn verplicht zwemvleugels of een swimsuit te dragen in en om het water. *
Kinderen zonder een zwemdiploma mogen alleen in de stroomversnelling of in het wedstrijdbad onder directe begeleiding van een volwassene.
Zwemvleugels zijn te huur of te koop bij de receptie.

Kosten

Voordat u gebruik maakt van het zwembad dient u bij de receptie een entreekaartje te kopen. De tarieven en openingstijden zijn te vinden op onze website. Klik hier voor de openingstijden en tarieven. 

Kleedcabines en kluisjes

In het zwembad zijn kleedcabines en groepskleedkamers waarin u zich om kunt kleden. Er zijn afzonderlijke ruimten voor Dames en Heren. Voor de veiligheid zijn er kledingkluisjes bij de kleedruimtes waar de kleding in kan worden opgeborgen. Voor het gebruik van het gratis kledingkluisje in de kleedaccommodatie gebruikt u een zelfbedachte pincode van 4 cijfers. In de zwemzaal zijn kleine waardekluisjes die u kunt gebruiken met een munt van € 1,00, welke u bij het openen terug krijgt.
 

Algemene regels voor publiek

Het betreft hier algemene regels voor publiek, die ter inzage liggen bij de receptie.

Algemeen

 • Hinderlijk gedrag t.o.v. medewerkers en andere bezoekers dient achterwege te blijven.
 • Kinderen zonder een zwemdiploma of met onvoldoende zwemvaardigheid, ter beoordeling van de aanwezige toezichthouder(s), hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene die de zwemkunst machtig is en zijn verplicht zwemvleugels (of goedgekeurde swimsuit*) te dragen.
 • Voor de gehele accommodatie, met uitzondering van de zonneweide, geldt een rookverbod.
 • Er mag uitsluitend in gebruikelijke zwemkleding (incl. burqini) gezwommen worden, dit ter beoordeling van de toezichthouders.
 • Topless zonnen op de zonneweide is niet toegestaan.
 • Het meenemen en/of nuttigen van (licht) alcoholische dranken is niet toegestaan.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van dienstdoende medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • Ouders c.q. begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
 • Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven.
 • Veroorzaakte schade zal ten allen tijde op de dader worden verhaald.
 • Bezoekers die zich niet aan de gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens het management uit het zwembad worden verwijderd. Indien nodig schakelen wij de politie in.

De medewerkers en directie van het Molenduinbad Norg zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of schade van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kunnen als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Entree en droge horeca

 • Fietsen etc. in de fietsenstalling en niet voor de ingang, tegen de gevels of hekken plaatsen .
 • Het is niet toegestaan om in zwemkleding in de droge horeca te verblijven.

Kleedaccommodatie/douches

 • In de wisselcabines mag geen kleding/schoeisel achterblijven.
 • Heren/jongens dienen zich om te kleden in het herendeel, dames/meisjes in het damesdeel.
 • Het is niet toegestaan zich onnodig in de kleedaccommodatie op te houden.
 • Niet hardlopen, duwen of trekken in de kleedaccommodatie.
 • Buitenschoeisel, buggy’s etc. mogen niet bij de wc’s / douches / zwemzaal (witte tegels).
 • Douchen: uitsluitend bij binnenkomst en vertrek van de zwemzaal..

Zwemzaal

 • Het meebrengen van breekbare voorwerpen in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • Meegenomen ballen/spelmateriaal zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de zwembadmedewerkers.
 • Ballen/spelmateriaal mogen uitsluitend in het water gebruikt worden.
 • Kinderen zonder een zwemdiploma of met onvoldoende zwemvaardigheid zijn altijd verplicht zwemvleugels of swimsuit* te dragen. Alleen onder directe begeleiding van een volwassene mogen zij in de stroomversnelling en in het wedstrijdbad.
 • Uitsluitend na toestemming van de aanwezige zwemonderwijzer is het toegestaan dat zwemleskinderen, onder begeleiding van een volwassene die de zwemkunst machtig is, zonder zwemvleugels oefenen.
 • Hardlopen, duwen en trekken is niet toegestaan.
 • Regels voor het gebruik van de glijbaan dienen te worden nageleefd (zie de borden).
 • Het is niet toegestaan grote drijfmaterialen mee te nemen in het recreatiebad en stroomversnelling, dit ter beoordeling van de toezichthouder(s).
 • In het peuterbad en rond de glijbaan is het niet toegestaan om drijfmiddelen mee te nemen.
 • Duiken is niet toegestaan in het recreatiebad, peuterbad, stroomversnelling alsmede in het ondiepe deel van het wedstrijdbad.
 • Het klimmen over of het kruipen onder het hekwerk bij de uitstapbak van de glijbaan is niet toegestaan alsmede het springen vanaf deze muur in de stroomversnelling. 

Met het betreden van de accommodatie en/of het kopen van een entreekaartje geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt ten allen tijde de politie ingeschakeld.

* De hiernaast afgebeelde Swimsuits tonen aan welke zijn toegestaan in het Molenduinbad Norg en welke geweigerd worden.

 • De officiële EasySwim vestjes zijn beiden toegestaan mits de rits op de rug wordt gedaan.
 • De Swimsuit met kraag (groen/blauwe voorbeeld) is wel toegestaan.
 • De Swimsuit zonder kraag (geel/blauwe voorbeeld) is niet toegestaan. 

Opgemaakt en vastgesteld op: 18 maart 2004                                             
Bestuur Stichting Molenduinbad: Eenerstraat 52 9331 HD Norg