• Aanmelden

Volg zwemlessen in het leukste zwembad van Drenthe!

Volg zwemlessen in het leukste zwembad van Drenthe!

Volg zwemlessen in het leukste zwembad van Drenthe!

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

De zwemlessen in het Molenduinbad Norg worden verzorgd door enthousiaste en gediplomeerde instructeurs. Het doel van de zwemlessen bij het Molenduinbad is dat de kinderen op een leuke manier werken naar het behalen van de zwemdiploma’s van het Zwem-ABC. De meeste lessen zullen een speels karakter hebben. Niet in de eerste plaats omdat kinderen van nature speels zijn, maar ook aangezien kinderen, door op een speelse manier les te geven, sneller de oefenstof in zich opnemen. Tijdens de zwemles wordt op individueel niveau bepaald of de jonge zwemmer klaar is voor de volgende fase. Ons streven is ieder kind zoveel mogelijk te stimuleren binnen zijn/ haar mogelijkheden. Niet het onhaalbare eisen, maar het maximaal haalbare; kinderen plezier laten beleven. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de leef- en denkwereld van de kinderen en houden bij het leren zwemmen rekening met de leeftijd van de kinderen. U vindt dat dan ook terug tijdens de zwemlessen (spelelementen) bij het aanbieden van de oefenstof. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leuk en leerzaam materiaal.

Het Zwem-ABC bestaat uit drie zwemdiploma's: A, B en C en is speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen. De zwemdiploma's A en B zijn belangrijk om tot het derde zwemdiploma te komen. Wanneer je zwemdiploma C hebt gehaald, kan je jezelf pas echt goed redden in het water. Wie alle 3 diploma's van het Zwem-ABC bezit, voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Je kunt dus lekker gaan zwemmen, spelen en sporten in en om het water.               

Volg zwemlessen in het leukste zwembad van Drenthe!Volg zwemlessen in het leukste zwembad van Drenthe!

Inschrijven voor zwemlessen?

Zwemles volgen bij ons is leuk!

Voordelen van zwemlessen in het Molenduinbad Norg

Wekelijks gratis oefenuurtjes

Op verschillende momenten in de week is er een oefenuur. Tijdens dit oefenuur mogen de kinderen gratis komen oefenen, zonder zwemvleugels te dragen, onder begeleiding van een meezwemmende volwassene.  De ouder/begeleider betaalt het reguliere tarief. Tijdens het oefenuur is er altijd een zwemonderwijzer aanwezig voor hulp, begeleiding en advies. Buiten het oefenuur is het dragen van zwemvleugels verplicht voor kinderen zonder zwemdiploma.

Altijd gratis toegang tijdens recreatieve openingstijden

Alle kinderen die in het Molenduinbad Norg zwemles krijgen, kunnen tijdens recreatieve openingstijden altijd gratis komen zwemmen. Kinderen die nog geen A diploma behaald hebben zwemmen onder begeleiding van een meezwemmende ouder/ begeleider. De ouder/ begeleider betaalt het reguliere tarief.

Minimaal gebruik van drijfmiddelen 

De lessen in het Molenduinbad Norg worden gegeven volgens een lesmethode waarbij minimaal gebruik wordt gemaakt van drijfmiddelen, zoals kurkjes en armbandjes, waardoor uw kind vanaf het begin leert omgaan met de invloeden van zwaartekracht en opwaartse druk in het water. Hierdoor krijgen kinderen geen vals gevoel van veiligheid in het water. Zo kunnen ze zich sneller uit het water redden mocht er onverhoopt iets gebeuren, ook voordat het diploma is behaald.

Ouders kunnen meekijken naar de lessen vanuit het restaurant

Vanuit ons gezellige restaurant kunnen ouders meekijken naar de zwemlessen. Onder het genot van een kopje koffie, thee of iets anders uit ons ruime horeca-assortiment kunnen de vorderingen van het kind gevolgd worden. Ook is in ons restaurant gratis WIFI beschikbaar.

Leerlingvolgsysteem

Wij werken met het leerlingvolgsysteem 'zwemscore', waarbij u als ouder/verzorger de resultaten en vorderingen van uw kind makkelijk kan volgen via internet.

Download onze App

Via onze App kunt u heel makkelijk inloggen in ons leerlingvolgsysteem. 
Zo kunt u ook op uw mobiele telefoon de vorderingen bekijken.

Opleidingsplan

De zwemlessen worden gegeven op maandag t/m vrijdag van 15:45 uur tot 18:45 uur en op zaterdag van 07:30 uur tot 13:00 uur.
Het Molenduinbad Norg kent 4 niveaugroepen voor het Zwem-A diploma: niveau 1, 2, 3, en 4 (Zwem-A afzwemgroep). Ieder kind begint met de zwemlessen, samen met een ouder, in de niveau 1 groep. Er wordt lesgegeven aan maximaal 9 kinderen in de niveau 1 groep en 11 kinderen in de overige groepen. Het aantal lessen dat een kind nodig heeft per niveau zal bij ieder kind verschillen.

Niveau 1 Schildpad

Dit niveau, ook wel watergewenning genoemd, is de eerste fase in het leerproces. Tijdens deze lessen gaat er altijd 1 ouder mee het water in. De kinderen leren zich voort te bewegen in het water, maar ook onder water gaan, kijken onder water, springen in het water en drijven in het water, op de buik en op de rug.

Niveau 2 Zeepaardje

In niveau 2 leren kinderen drijven, rugcrawl benen en armen en de enkelvoudige rugslag. Alle onderdelen op de rug dus. Ook leert een kind omdraaien van buik naar rug en andersom, onder water gaan en op verschillende manieren te water gaan. Eerst worden de slagen op de rug aangeleerd, omdat drijven op de rug makkelijker is en het gezicht niet in het water is, waardoor er gewoon geademd kan worden. Ook gaan de kinderen in dit niveau leren zich te redden in diep water.

Niveau 3 Dolfijn

In niveau 3 leren de kinderen de zwemslagen op de buik aan. Dit zijn de borstcrawl, schoolslag en drijven op de buik. De rugslagen worden verbeterd en er wordt gewerkt aan uithoudingsvermogen. Ook wordt de kopsprong aangeleerd en zwemmen en oriënteren onder water

Niveau 4 Octopus

Niveau 4 is de laatste stap naar het A-diploma. In deze groep wordt eraan gewerkt om alle al aangeleerde zwemslagen te verbeteren/automatiseren en de afstanden te vergroten. Op het moment dat kinderen dit niveau hebben afgerond, mogen ze diplomazwemmen.

De methodes voor de zwemlessen in het Molenduinbad zijn gebaseerd op moderne ontwikkelingen op het gebied van het zwemonderwijs en de diplomalijn van het Zwem ABC. Er zal zo weinig mogelijk gebruik gemaakt worden van drijf- en hulpmiddelen. Dit is o.a. om de leerlingen een zo’n optimale mogelijke ligging in het water te garanderen en de leerlingen sneller te laten ervaren wat het water met hen doet en wat zij met het water kunnen doen.

Kleding

We laten alle kinderen al vanaf de eerste zwemles wennen aan het met kleding aan zwemmen. De reden hiervoor is dat we de kinderen willen leren zichzelf te redden als deze per ongeluk in het water valt. In niveau 1 dragen de kinderen een t-shirt over hun badkleding aan, in niveau 2 komt hier een korte broek bij. Vanaf niveau 3 zwemmen de kinderen met een lange broek, shirt met lange mouwen en schoenen aan, dit zijn ook de kledingeisen voor het zwemdiploma.

Zwemlesplanning

In de zwemlesplanning staan alle bijzonderheden omtrent de zwemlessen zoals; vrije dagen, afzwemmomenten en kijk- en meezwemlessen. Deze kunt u ten alle tijden raadplegen zowel op de website als in de App van Molenduinbad Norg.

Kijklessen en meezwemlessen

Een aantal keren per jaar zijn er een kijk- en/of meezwemlessen. U kunt dan als ouder (1 per kind) met uw kind meezwemmen in de niveaus 1, 2 en 3. Bij de afzwemgroepen A, B en C kunt u langs de rand van het bad meekijken met de les. Tijdens deze lessen kunt u vragen stellen aan de zwemonderwijzer over bijv. de vorderingen van uw kind. In verband met de veiligheid mogen er geen andere kinderen mee in de zwemzaal!

Indien u tussendoor vragen heeft over de zwemlessen van uw kind, verzoeken wij u vriendelijk niet bij het bad te komen, maar u te melden bij de receptie of uw vraag via de mail, zwembad@molenduinbad.nl, naar ons te sturen. De zwemonderwijzer(es) neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Kleine groepjes en privélessen

Er zijn verschillende redenen dat een kind niet mee kan doen aan de reguliere groepslessen. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u er voor kiezen om uw kind de lessen te laten volgen in een klein groepje. Deze groepjes bestaan uit 3 tot 5 leerlingen met vergelijkbaar niveau. In overleg met een lesgever kan een kind in een groepje geplaatst worden of wordt er met meerdere kinderen een groepje gecreëerd. Daarnaast is het ook mogelijk om privé zwemles te volgen. Deze 1 op 1 lessen zijn zeer effectief en wordt in overleg gepland op een moment dat het u uitkomt. Het is ook mogelijk om met 2 kinderen tegelijk te lessen, mits het niveau van beide kinderen overeen komt. Voor deze lessen gelden andere tarieven.

Vakanties

Tijdens de landelijke schoolvakanties gaan de reguliere zwemlessen niet door. De zaterdaglessen gaan wel door, behalve op nationale feestdagen en in de zomervakantie. Tijdens de vakanties worden er lessen aangeboden volgens het zogeheten 'vakantierooster' waar u uw kind voor kunt opgeven via zwemscore.
Alle bijzondere dagen zoals meezwemlessen, kijklessen en vakanties kunt u terug vinden in de zwemlesplanning.

Meer weten over zwemdiploma's

Wilt u meer informatie over zwemlessen in het algemeen en zwemdiploma's, kunt u de website van de Nationale Raad Zwemveiligheid raadplegen, www.allesoverzwemles.nl

 

Inschrijven voor zwemles?

Zwemles volgen bij ons is leuk!