Klachten en Suggesties

Klachten en Suggesties

Klachten en Suggesties

Klachtenprocedure

Op het moment dat u niet tevreden bent, horen wij dat graag, zodat we er iets aan kunnen doen.
In eerste instantie willen we graag dat u uw klacht kenbaar maakt bij de direct betrokkenen om de lijnen zo kort mogelijk te houden. U kunt uw klacht communiceren via de mail, telefonisch of door middel van het achterlaten van een terugbel verzoek voor de persoon in kwestie. Komt u er niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de manager van het Molenduinbad Norg. Bij voorkeur vult u het klachtenformulier in. U kunt ook bellen en vragen naar de manager. Bij afwezigheid van de manager kunt u een terugbel verzoek achterlaten. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen, beantwoord.

Suggesties & Ideeën

Heeft u suggesties of ideeën hoe wij ons kunnen verbeteren, dan horen we dat graag. Dat kan via de mail, receptie@molenduinbad.nl, of via het contactformulier.

Heeft u een suggestie of klacht?

Neem contact met ons op door één van de formulieren in te vullen.

Telefonisch meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland

Wij willen u ook attent maken op het bestaan van het telefonische meldpunt van Centrum Veilige Sport voor ongewenste intimiteiten, waaronder seksuele intimidatie. Het meldpunt is bedoeld voor kortdurende en eenmalige ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden, van het bieden van een luisterend oor, tot het geven van korte adviezen of het doorverwijzen naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de pool van vertrouwenspersonen. Het meldpunt is te bereiken op telefoonnummer: 0900-2025590 en kost €0.10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag en zondag is er geen bereikbaarheid.

Vertrouwelijk

Medewerkers van de zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij (school) zwemmen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Begeleiding

De vertrouwenspersoon kan door het meldpunt worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwemorganisatie of de aangever naar een oplossing.

Meer informatie

Het telefonisch meldpunt van CVSN is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van CVSN is te vinden op centrumveiligesport.nl